Heading
Heading

Wszystko, czego potrzebujesz, by jeszcze skuteczniej zarządzać płatnościami kartowymi

Wszystkie działania firmy Elavon koncentrują się na dostarczaniu przedsiębiorcom nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań w zakresie przetwarzania płatności. Aby ułatwić obsługę tych płatności i zarządzanie nimi, Elavon udostępnia narzędzie do ich monitorowania i analizowania: portal Klienta iMerchantConnect.

iMerchantConnect to portal internetowy udostępniany Klientom Elavon, służący do raportowania o transakcjach kartowych, ich rozliczeniach i opłatach z nimi związanych.

Korzystając z iMerchantConnect możesz:

  • pobrać zestawienia transakcji oraz kopie wystawionych faktur dotyczących obsługi płatności kartowych
  • przeglądać dane, które mają wpływ na wyniki finansowe firmy
  • uzyskać informacje dotyczące transakcji, opłat, rozliczonych i nierozliczonych płatności
  • monitorować płatności kartowe, a informacje o nich analizować i na tej podstawie podejmować optymalne dla Twojej firmy decyzje biznesowe.

Wszystkie dane o płatnościach

Korzystając z iMerchantConnect, w każdej chwili możesz uzyskać ogólne dane o płatnościach lub konkretne dane dotyczące pojedynczej płatności, paczki bądź transakcji. Możesz przeglądać informacje o transakcjach na poziomie ogólnym całej firmy, sieci, w poszczególnych sklepach i placówkach, a nawet na poziomie terminalu – w dodatku w dowolnym przedziale czasu: za dzień, miesiąc, rok lub inny okres.

Raporty w dowolnej formie

Możesz określić parametry raportu, tak aby spełniał on Twoje potrzeby. Dzięki temu z łatwością znajdziesz te informacje, które Cię interesują. Wygenerowany raport możesz wydrukować lub wyeksportować do innego formatu. Możesz też od razu pobrać raport w różnych formatach (PDF, HTML, TXT, XLS, SCV) i eksportować go do systemów księgowych i hurtowni danych, co pozwala na automatyczne księgowanie i rozliczanie transakcji kartowych oraz wykonywanie zaawansowanych analiz.

Zaloguj się do iMerchantConnect: www.imerchantconnect.com