The site you requested may not be relevant in your area.

Tuesday, September 4, 2018

Elavon finalizuje przejęcie Electronic Transaction Systems (ETS)

Dzisiejszy dzień był dla Elavon niezwykle ekscytujący: sfinalizowaliśmy przejęcie firmy Electronic Transaction Systems (ETS), zajmującej się technologią finansową i mającej swoją siedzibę w Virginii.

Przejęcie ETS jest częścią naszej wielomilionowej inwestycji. Jej celem jest wzmocnienie naszej oferty e-commerce oraz zintegrowanie naszych możliwości w zakresie usług płatniczych z oprogramowaniem, z którego już korzystają nasi klienci.


"ETS ma nowatorską bramkę płatniczą, która zapewnia bezpieczną technologię przetwarzania płatności i umożliwia każdemu klientowi szybką integrację z naszym systemem, a to doskonale wpisuje się w strategię przyjętą przez Elavon” - powiedział Jamie Walker, CEO Elavon.

"Dodatkowo ETS ściśle współpracuje z kilkoma dostawcami oprogramowania w poszczególnych segmentach rynku, co umożliwia firmom przyjmowanie płatności za pomocą oprogramowania, z którego już korzystają, prowadząc swoją działalność.  Możliwości, jakie daje naszym klientom ETS, stanowią dla Elavon wartość dodaną. Cieszymy się, że nasi klienci będą mogli korzystać z rozszerzonej i udoskonalonej oferty".


Dzięki działalności, którą prowadzi Elavon: globalnemu przetwarzaniu transakcji, U.S. ​​Bank wyróżnia się na tle instytucji finansowych.

Coraz częściej właściciele firm oczekują, że oprogramowanie używane przez nich do prowadzenia działalności będzie zintegrowane z systemami do akceptowania i przetwarzania płatności. Zintegrowane płatności to jedna z dróg, która już dziś prowadzi nas do przyszłości.  

Back To Latest News

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.