The site you requested may not be relevant in your area.

Monday, June 10, 2019

Przewodnik po dyrektywie PSD2

Większe bezpieczeństwo użytkowników karty dzięki silnemu uwierzytelnianiu klienta (SCA)

Komisja Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie usług płatniczych 2 (PSD2) w celu poprawy bezpieczeństwa płatności, zwiększenia ochrony konsumentów oraz pobudzenia innowacji i konkurencyjności. Dyrektywa PSD2 będzie miała znaczący wpływ przede wszystkim na transakcje internetowe i będzie wiązać się z koniecznością wdrożenia zasad silnego uwierzytelniania (SCA) od dnia 14 września 2019 r.

Na czym polega silne uwierzytelnianie (SCA)?

Silne uwierzytelnianie oznacza wprowadzenie dodatkowych wymogów bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania dla internetowych transakcji kartą o wartości powyżej 30 euro (mogą występować wyłączenia). Klienci nie będą dłużej mogli robić zakupów internetowych, posługując się wyłącznie danymi karty kredytowej lub karty debetowej. Będą teraz zobowiązani do skorzystania z dodatkowej formy weryfikacji swojej tożsamości zwanej uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA).

Co silne uwierzytelnienie oznacza dla mojej firmy?

W celu uzyskania zgodności z wymogami silnego uwierzytelniania klienta organizacje kartowe wprowadziły nową obowiązkową silną autentykację (3DS) w wersji V2, a firma Elavon wykonała już stosowną aktualizację swoich platform. Już dziś warto porozmawiać z dostawcą usług bramki płatniczej, tak aby zapewnić gotowość uwierzytelniania płatności internetowych za pomocą silnej autentykacji V2, oferującej klientom lepszą obsługę oraz jeszcze pewniejszą autoryzację.

Zapoznanie się z Przewodnikiem po dyrektywnie PSD2 ułatwi przygotowanie się Państwa firmie do nadchodzących zmian.

Przewodnik po dyrektywie PSD2

Służymy pomocą

W razie potrzeby prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.   

Back To Latest News

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.