Heading
Heading

Działania podejmowane w przypadku wszczęcia reklamacji chargeback (tzw. obciążenia zwrotnego)

Posiadacz lub wydawca karty może zakwestionować transakcję, co skutkuje wszczęciem reklamacji typu chargeback. Istnieje wiele powodów wszczęcia procedury chargeback, ale najpowszechniejsze to: zwrot towarów, anulowanie usługi, spory dotyczące jakości, błędy przetwarzania lub oszustwo.

Konsekwencją reklamacji typu chargeback mogą być dodatkowe koszty obciążające Twoją firmę, dlatego bardzo ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób można na przyszłość zminimalizować problem oraz związane z nim koszty.

Często zadawane pytania