Heading
Heading

Zmiana danych Twojego konta 

Jeśli chcesz zmienić dane dotyczące Twojego konta, np. informacje o banku lub adres siedziby, musisz jedynie wypełnić odpowiedni formularz z poniższej listy i przesłać go na adres e-mailowy obsluga.klienta@elavon.com, który został w tym formularzu wskazany.

Formularze

Zmiana rachunku bankowego

Reklamacja transacji

Zmiana adresu adresu korespondencyjnego