The site you requested may not be relevant in your area.

country flag
Skip to main content

89%

Obniżenie nadużyć finansowych

95%

Wskaźnik zatwierdzenia Elavon

<1%

Oszustw z obciążeniami zwrotnymi

Co tak naprawdę osiągnięto dzięki dyrektywie PSD2 i silnemu uwierzytelnianiu klientów?

Nowa, unijna dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) była czymś więcej niż tylko chwytliwą nazwą kontynuacji pierwotnej dyrektywy. Jej celem było ułatwienie, przyspieszenie i zwiększenie bezpieczeństwa nowoczesnych, transgranicznych płatności cyfrowych dla wszystkich.

Choć PSD2 to nazwa samej regulacji, jej sednem było Silne Uwierzytelnianie Klienta (Strong Customer Authentication), znane również jako SCA.

SCA wprowadziło proces pozwalający na lepszą identyfikację rzeczywistych posiadaczy kart płatniczych, polegający na podaniu przez nich co najmniej dwóch z poniższych informacji:

  • Wiedza: coś, co użytkownik "WIE" (hasło lub PIN),
  •  Posiadanie: Coś, co użytkownik "POSIADA" (smartfon lub token),
  • Nierozłączność: Coś, czym użytkownik "JEST" (odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy).
Schemat działania uwierzytelnienia PSD2

SCA utorowało również drogę do optymalizacji płatności w oparciu o Analizę Ryzyka Transakcyjnego (TRA) – jedno z dostępnych zwolnień z SCA – aby pomóc firmom zmaksymalizować sprzedaż online przy jednoczesnej minimalizacji nadużyć. 

Jeśli przeprowadzasz dużą liczbę transakcji o niskim ryzyku poniżej 500 euro lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie, nasza wielokrotnie nagradzana Analiza Ryzyka Transakcyjnego jest usługą umożliwiającą zwolnienie z weryfikacji SCA kwalifikujących się transakcji, zapewniając klientom bezproblemową realizację płatności, zmniejszając liczbę porzuconych koszyków i zwiększając sprzedaż – podczas gdy norma branżowa dla zwolnień wynosi od 100 do 250 euro, nasza zdolność do oferowania zwolnień na poziomie 500 euro wynika z doświadczenia w tej dziedzinie i niższych niż przeciętne wskaźników oszustw. Skontaktuj z nami, aby dowiedzieć się więcej.

W jaki sposób PSD2 i SCA przyniosły korzyści mi i mojej firmie?

Jakie były minusy PSD2?