Heading
Heading

Zwiększ swoje dochody i zadowolenie klientów

Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC) to usługa, która w momencie dokonywania transakcji na terminalu płatniczym daje zagranicznym klientom – posiadaczom kart Visa® lub Mastercard® swobodę wyboru waluty płatności. Mogą oni zapłacić albo w swojej własnej walucie (walucie karty), albo w walucie lokalnej (PLN).

Dzięki usłudze DCC firmy Elavon kwoty transakcji realizowanych kartami Mastercard® i Visa® mogą być przeliczane na ponad 60 walut. Tak szerokich możliwości nie oferuje żaden inny agent rozliczeniowy w Unii Europejskiej. Dlatego właśnie z Elavon masz większe szanse na wzrost przychodów. Im więcej walut przeliczenia masz w swojej ofercie, tym więcej transakcji DCC możesz przeprowadzać i tym więcej zarabiasz, gdyż przy każdej z nich otrzymujesz rabat. Dzięki DCC zwiększasz swoje zyski.

Zyskują też Twoi zagraniczni klienci. Już w chwili przetwarzania transakcji na terminalu płatniczym będą oni dokładnie wiedzieli, jaka jest łączna kwota zakupu w ich własnej walucie, ponieważ każdy rachunek pokazuje kwotę zakupu w polskich złotych, kurs wymiany oraz kwotę zakupu w walucie posiadacza karty. Dzięki temu, płacąc za zakupy w Twoim punkcie, poczują się bezpieczniej i bardziej komfortowo.

Ty oferujesz swoim klientom usługę DCC, a Elavon obsługuje cały proces przewalutowania transakcji, począwszy od zapewnienia najlepszych kursów wymiany walut i przetworzenia transakcji, aż po końcowe jej rozliczenie.

Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

  • Wykonanie transakcji DCC jest proste: terminal płatniczy automatycznie rozpoznaje, czy dana karta umożliwia skorzystanie z DCC, i informuje o możliwości dokonania przeliczenia.
  • Ograniczysz znacznie liczbę reklamacji i obciążeń zwrotnych (ponieważ kwota na potwierdzeniu transakcji odpowiada kwocie wskazanej na wyciągu z konta posiadacza karty).
  • Twoi pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie DCC, a w razie potrzeby zawsze uzyskasz wsparcie: zarówno telefoniczne w naszym Biurze Obsługi Klienta, jak i techniczne, na miejscu, w swojej firmie.
  • Poprawisz jakość obsługi zagranicznych klientów.

Korzyści dla posiadaczy kart

  • Twoi zagraniczni klienci będą dokładnie wiedzieli, ile zapłacą w swojej własnej walucie.
  • DCC przebiega w sposób jasny i przejrzysty: nie ma żadnych ukrytych opłat – klienci nie będą zaskoczeni, sprawdzając wyciągi z danymi o transakcjach.
  • Konkurencyjne kursy wymiany walut.
  • Usługa jest dostępna dla transakcji dokonywanych kartą w sklepach stacjonarnych, transakcji MO/TO oraz transakcji on-line.

Lista walut DCC

Nasza usługa DCC umożliwia przeliczanie transakcji na ponad 60 walut. Zapoznaj się z listą dostępnych walut.

Lista walut DCC

Program Najlepszego Kursu ma znaczenie

Nasza usługa DCC daje pewność, że Twoi klienci będą mogli zapłacić, korzystając z najlepszych dostępnych kursów wymiany. Jeżeli zdarzy się, że Twój klient, dokonując innej transakcji tego samego dnia, uzyska od wydawcy swojej karty lepszy kurs niż kurs Elavon (jest to bardzo mało prawdopodobne), wówczas Elavon zwróci temu klientowi różnicę. Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

Najlepszy kurs