The site you requested may not be relevant in your area.

Cookie i polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH AKCEPTANTÓW

Ochrona prywatności naszych akceptantów jest dla firmy Elavon (oraz wszystkich naszych następców prawnych i cesjonariuszy, określanych dalej jako "Elavon", "my", "nas", "nasze") kwestią najwyższej wagi. Pragniemy, aby nasi akceptanci byli świadomi, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. W celu zapewnienia naszym akceptantom usług obsługi transakcji oraz powiązanych produktów, w tym, lecz nie wyłącznie, usług dotyczących kart płatniczych (kredytowych, debetowych obciążeniowych, kart  stałego klienta, kart upominkowych oraz kart typu "portmonetka elektroniczna"), jak również innych produktów i usług o wartości dodanej, które możemy zaoferować lub o które akceptant może do nas wystąpić, i które zgodzimy się od czasu do czasu zapewnić akceptantom (określane ogólnie terminem "usługi Elavon"), możliwie jak najbardziej efektywnie i dogodnie, możemy zapewnić naszym podmiotom stowarzyszonym (oraz innym organizacjom, które pomagają nam w świadczeniu usług naszym akceptantom) dostęp do danych osobowych przekazanych nam w ramach współpracy z klientami naszych akceptantów.

"Dane osobowe" to informacje o możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, bezpośrednio powiązanych z akceptantem. Akceptant oraz każda taka osoba fizyczna są dalej ogólnie określani jako "Państwo" lub "Państwa". Administratorem Państwa danych osobowych jest Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce, ul. Puławska 17, 02 - 515 Warszawa. Mają Państwo prawo dostępu oraz prawo poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane oraz przekazywane przez firmę Elavon zgodnie z zapisami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. Uwaga: w razie zgłoszenia sprzeciwu na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności, możliwe jest, iż nie będziemy w stanie zapewnić Państwu usług Elavon.

 1. Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane
  Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: (i) rozpatrzenia wniosku akceptanta o świadczenie usług Elavon; (ii) weryfikacji akceptanta; (iii) obsługi transakcji akceptanta; (iv) zarządzania procesami rozliczeniowymi; (v) zapewnienia ochrony przed oszustwami oraz umożliwienia procesów zarządzania ryzykiem; (vi) zapewnienia usług obsługi danych akceptanta w systemach Elavon; (vii) zaoferowania Państwu innych produktów i usług; oraz (viii) zapewnienia zgodności działań podejmowanych przez Elavon z wymogami prawnymi.

 2. Poufność i ochrona
  W ramach Elavon oraz naszych podmiotów stowarzyszonych umożliwiamy dostęp do Państwa danych osobowych jedynie tym pracownikom, którzy muszą zapoznać się z nimi, aby móc zapewniać Państwu usługi oraz produkty. Ustanowiliśmy procedury zabezpieczenia fizycznego, technicznego i administracyjnego, zależnie od stopnia poufności zgromadzonych informacji, aby chronić dane osobowe. Zatrudniamy niezależną firmę audytorską, której zadaniem jest testowanie skuteczności stosowanych przez nas systemów i praktyk. Zdając sobie sprawę, że technologia nieustannie się rozwija, Elavon na bieżąco wprowadza nowe procedury i ulepszenia w technologii, aby jeszcze lepiej chronić Państwa dane osobowe.

 3. Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób tego dokonujemy

  W ramach naszej współpracy z akceptantem możemy gromadzić następujące rodzaje Państwa danych osobowych na następujące sposoby:

  a.  Dane osobowe, jak Państwa data urodzenia, adres zamieszkania, numery telefonu domowego i komórkowego, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości oraz inne informacje identyfikacyjne otrzymywane od czasu do czasu przez Elavon od akceptanta na formularzu wniosku, innych formularzach lub na inne sposoby;
  b. Dane osobowe, które mogą zostać otrzymane w związku z transakcjami akceptanta przetwarzanymi przez Elavon;
  c.. Informacje o zobowiązaniach i inne o charakterze finansowym, które Elavon otrzymuje z biur informacji kredytowej, jak raporty o zdolności kredytowej oraz inne informacje dotyczące zdolności kredytowej; oraz
  d. Informacje o zobowiązaniach i inne o charakterze finansowym, które Elavon otrzymuje z innych źródeł, takich jak instytucje finansowe akceptanta.

 4. Jakie dane ujawniamy
  Państwa dane osobowe ujawniane są podmiotom stowarzyszonym Elavon oraz innym osobom trzecim w szczególności, w celu zapewnienia Państwu usług Elavon. Na przykład, pewne usługi Elavon są Państwu świadczone za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych Elavon; może zatem zaistnieć konieczność przekazania tym podmiotom Państwa danych. Elavon może także ujawniać Państwa dane osobowe osobom trzecim w ramach zwyczajowego prowadzenia działań biznesowych, w tym, w szczególności: (i) Organizacjom Kart Płatniczych oraz ich członkom; (ii) systemom elektronicznego transferu środków; (iii) bankom rozrachunkowym i rozliczeniowym; (iv) firmom usługowym, które przeprowadzają operacje biznesowe dla Elavon, w tym, w szczególności: usługi przygotowywania zestawień transakcji oraz usługi mailingowe; (v) partnerom marketingowym Elavon, którzy udzielą Państwu porady odnośnie nowych produktów i usług Elavon, aby przyczynić się do wzrostu i rozwoju Państwa Firmy; (vi) sądom, niezależnym audytorom, organom ścigania oraz innym władzom, organom lub agencjom rządowym, w odpowiedzi na wezwania, w celu zapobiegania nadużyciom, w czasie audytu lub dochodzenia, lub zgodnie z wymogami prawa; oraz (vii) biurom windykacji należności, agencjom i biurom zdolności kredytowej, lub innym osobom zajmującym się windykacją długów akceptanta wobec nas.


  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom wskazanym powyżej, które mogą mieć siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i mogą nie dawać gwarancji ochrony danych osobowych takiej jaka obowiązuje na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże Państwa dane będą zawsze przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

  Elavon nakłada na wszystkie te osoby trzecie wymóg zachowania poufności przekazanych im przez nas informacji. Firmom usługowym oraz partnerom marketingowym nie wolno ponadto wykorzystywać danych osobowych do jakichkolwiek innych celów, poza zapewnianiem konkretnych, zamierzonych produktów lub usług. Elavon zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych w powiązaniu ze sprzedażą całości lub części swojego przedsiębiorstwa lub aktywów.
 5. Dodatkowe uprawnienia i modyfikacje
  Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności nie dotyczy Państwa relacji z klientami, podmiotami świadczącymi Państwu usługi finansowe lub Państwa innymi dostawcami. Możemy w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w treści niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. Zmodyfikowana treść Polityki zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej: www.merchantconnect.com.

 6. Czy pragną Państwo dowiedzieć się więcej?
  Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu zapewniania Państwu jak najlepszych usług i produktów, prosimy o kontakt z nami w zwyczajowych godzinach pracy.

 7. Cookies
  W niniejszym punkcie znajduje się opis, w jaki sposób Elavon korzysta z plików cookies, jak pliki cookies pozwalają na lepsze funkcjonowanie strony Elavon oraz jak można wpływać na to,  które pliki cookies są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym.

  • Używaj pliki cookies.  Używanie plików cookies pozwola na najlepsze dostosowanie strony do Twoich potrzeb i dostarczanie użytecznych informacji. Używaj pliki cookies

  • Wyłącz pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć dostosowanie strony do Twoich potrzeb. Wyłącz pliki cookies.

 8. Informacja dodatkowa
  Co pewien czas, możemy wstawiać na naszą stronę internetową treści pochodzące ze stron podmiotów trzecich (np. Facebook, You Tube i Twitter). Dodatkowo, współpracujemy z podmiotami trzecimi, które świadczą dla nas usługi, do których mogą Państwo zostać przekierowani z naszej strony. Wskazane podmioty trzecie mogą również korzystać z cookies; więcej informacji o sposobie korzystania z cookies przez podmioty trzecie można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 9. Co to są pliki cookies?
  Cookies to niewielkie informacje, przechowywane w prostych plikach tekstowych, umieszczonych przez stronę internetową na Państwa komputerze lub innym urządzeniu. Cookies mogą być odczytywane przez strony internetowe w trakcie Państwa kolejnych wizyt. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą obejmować Państwa zwyczaje dotyczące odwiedzanych stron lub unikalny numer identyfikacyjny, tak aby strony internetowe mogły Państwa zapamiętać w przypadku, gdy odwiedzają Państwo te strony ponownie. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie Państwa, chyba że dostarczą Państwo sami takie dane na stronę. Cookies w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu Państwa komputera.

Cookies, których używamy

Stosujemy następujące typy plików cookies:

Sesyjne pliki cookies- są to pliki tymczasowe, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Stałe pliki cookies -  są to pliki  przechowywane w  Państwa komputerze lub urządzeniu do wygaśnięcia ważności lub usunięcia ich przez Państwa.

W stałych plikach cookies przechowywane są informacje związane z  Państwa osobistymi preferencjami, takie jak preferowany język na wielojęzycznych stronach internetowych, w celu usprawnienia kolejnych wizyt na stronach. W plikach tych są również zapamiętywane  pytania, które zadawane były  Państwu wcześniej, takie jak np. prośba o wypełnienie ankiety internetowej. Stałe pliki cookies zapobiegają powtarzaniu próśb o wypełnienie tej samej ankiety, przy każdej kolejnej wizycie na stronie.

Pliki cookies podmiotów trzecich - współpracujemy z podmiotami trzecimi, które w naszym imieniu zajmują się badaniem sposobów korzystania z naszej strony internetowej i działań na niej. W ten sposób podmioty te mogą umieścić pliki cookies na Państwa komputerze lub urządzeniu, jednakże pliki te nie będą zawierać żadnych danych osobowych, które inne podmioty mogą odczytać i zrozumieć.

Współpracujemy także z podmiotami trzecimi w celu oceny efektywności naszych reklam i promocji na stronach internetowych osób trzecich. W tym przypadku także pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które inne podmioty mogłyby odczytać i zrozumieć.

Poniżej znajduje się pełna lista plików cookies używanych przez Elavon razem z opisem w jakim celu są używane.

.

 

Nazwa pliku cookies

allowCookies

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Opis

Wartość, która wskazuje, czy klient akceptuje pliki cookies dla tego i kolejnych wejść na daną stronę www.

Określa sekwencję żądań HTTP pojedynczego użytkownika podczas jednej sesji przeglądania.

Określa sekwencję żądań HTTP pojedynczego użytkownika podczas jednej sesji przeglądania.

                                                 

Odrzucenie plików cookies

W celu ograniczenia lub zablokowania plików cookies na stronie internetowej, w tym na stronie internetowej Elavon, należy zmienić ustawienia Państwa przeglądarki internetowej.

Proszę pamiętać, że niektóre elementy naszej strony mogą nie funkcjonować prawidłowo w przypadku odrzucenia plików cookies.

Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień cookies w przykładowych wyszukiwarkach internetowych:

Internet Explorer  - w menu  przeglądarki "Narzędzia", należy wybrać "Opcje internetowe", potem "Prywatność", a następnie suwakiem zmienić poziomy ochrony; zablokowanie używania cookies przez konkretne strony jest również możliwe po kliknięciu na "Witryny" i wpisaniu adresu strony internetowej;

Mozilla Firefox- w menu przeglądarki "Narzędzia" należy wybrać "Opcje", potem "Prywatność" i zmienić ustawienia użytkownika;

Google Chrome - w menu znajdującym się w prawym górnym rogu należy wybrać "Ustawienia", potem "Pokaż ustawienia zaawansowane" a następnie "Prywatność", potem "Ustawienia treści" i "Pliki cookies";

Opera -  w menu przeglądarki "Narzędzia", należy wybrać "Preferencje", potem "Zaawansowane";

Safari - w menu przeglądarki należy wybrać "Preferencje" i ikonę bezpieczeństwa.

Informacje prawne

Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Elavon Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

 

 

Powrót na górę strony

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.