The site you requested may not be relevant in your area.

country flag
Skip to main content

 

Informacja o Prywatności

Dostarczenie przejrzystych i łatwo dostępnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest jedną z podstawowych zasad i obowiązków na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego RODO lub GDPR).

Pod pojęciem „Państwa dane” rozumiemy dane osobowe uzyskane od Państwa poprzez formularz kontaktowy na stronie www.elavon.pl, które pozostawiliście Państwo w celu umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem. 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Wykorzystujemy Państwa dane do następujących celów: 

Cel

Podstawa Prawna Przetwarzania

W celu odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt, którą złożyliście Państwo zostawiając Państwa dane w formularzu kontaktowym na stronie www.elavon.pl 

Zgoda

Reklamowanie i sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Elavon, jego Podmioty Stowarzyszone lub osoby trzecie, związanymi z Usługami na rzecz Akceptanta lub bez takiego związku, jako odpowiedź na Państwa prośbę o kontakt którą złożyliście Państwo zostawiając Państwa dane w formularzu kontaktowym na stronie www.elavon.pl 

Zgoda

Analizowanie i usprawnianie naszej działalności gospodarczej

Prawnie uzasadnione interesy

Cele analityczne i dzielenie się zagregowanymi informacjami z innymi podmiotami co pewien czas. Dotyczy to wykorzystywania informacji o transakcjach w połączeniu z informacjami o naszych klientach w postaci zagregowanej

Prawnie uzasadnione interesy

W przypadku gdy korzystamy z Państwa danych i jako podstawa prawna naszych czynności przetwarzania są wskazane “prawnie uzasadnione interesy”, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec naszego korzystania z Państwa danych. Więcej szczegółów jest dostępnych w części „Państwa prawa”.

W jaki sposób udostępniamy Państwa dane?

W każdym czasie możemy przekazać Państwa dane:

 • dostawcom usług, doradcom i agentom świadczącym nam usługi (w tym spółkom z naszej grupy i Podmiotom Stowarzyszonym); 

 • każdemu, komu przysługuje prawo żądania udostępnienia Państwa danych lub w odniesieniu do kogo przepisy prawa zezwalają nam na udostępnienie Państwa danych (może to obejmować osoby trzecie takie jak komornik, syndyk masy upadłościowej, Policja oraz sądy);

 • organom nadzoru w przypadkach wymaganych do celów regulacyjnych;

 • naszym profesjonalnym doradcom w celu uzyskania porady odnoszącej się do naszej relacji z Państwem;

 • osoby trzecie będące inwestorami lub potencjalnymi inwestorami Elavon lub jego Podmiotów Powiązanych lub innych w przypadku sprzedaży, zbycia, połączenia lub przeniesienia działalności Elavon lub jego Podmiotów Powiązanych, pozyskania finansowania dla działalności Elavon lub prowadzenia negocjacji w związku z realizacją takiego celu. 

Ponadto, w każdym czasie możemy przekazać Państwa dane każdemu uprawnionemu organowi żądającemu ujawnienia Państwa danych w celach regulacyjnych lub na podstawie Przepisów Prawa Przyjmują Państwo również do, że Państwa dane mogą być przez nas przekazywane naszym Podmiotom Powiązanym we wszystkich wyżej wymienionych celach.

Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich

Możemy przekazywać Państwa dane do państw położonych poza Polską i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których przepisy o ochronie danych mogą nie stawiać tak daleko idących wymagań jak przepisy polskie. W takim wypadku będziemy stosować odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapewnienia Państwa danym odpowiedniej ochrony, w szczególności poprzez wykorzystywanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat stosowanych środków prosimy o kontakt pod adresem: EUDataProtectionOffice@elavon.com

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to niezbędne, żeby odpowiedzieć na Państwa prośbę o kontakt. Jeżeli nie uda nam się z Państwem skontaktować, możemy powtarzać próbę skontaktowania się, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od kiedy przekazaliście nam Państwo prośbę o kontakt.  

Państwa prawa

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobom fizycznym przysługują następujące prawa:

 • prawo do dostępu do ich danych osobowych oraz żądania określonych informacji o zasadach ich przetwarzania oraz kopii tych danych osobowych;

 • prawo do żądania, abyśmy usunęli lub poprawili wszelkie przechowane przez nas dane o tych osobach, które są nieprawidłowe; 

 • prawo do żądania usunięcia danych w określonych przypadkach;

 • prawo do przenoszenia danych (jest to prawo do żądania udostępnienia Państwa danych w powszechnie używanym formacie elektronicznym w przypadkach, gdy dane zostały udostępnione przez osobę fizyczną, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda lub niezbędność do wykonania umowy);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach;

 • prawo do zaprzestania wykorzystywania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego; oraz

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego w Unii Europejskiej) jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane nie były przetwarzane w sposób zgodny z wymaganiami przepisów o ochronie danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem: EUDataProtectionOffice@elavon.com