Instrukcje obsługi

Terminale płatnicze Ingenico

Terminale płatnicze Ingenico są efektywne, niezawodne, funkcjonalne i proste w obsłudze. Zostały zaprojektowane ze szczególną troską o wygodę i szybkość realizacji transakcji.

Polecane materiały

Przyjmowanie płatności kartą na naszych terminalach płatniczych jest prostsze niż myślisz. Wybierz swój terminal i zapoznaj się z naszymi instrukcjami.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “SPRZEDAŻ”.

    2. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    3.  Poproś klienta, by wprowadził kartę do czytnika, wpisał kod PIN i zatwierdził płatność, wciskając klawisz Ok.

    4.  Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana, wyświetli się kod autoryzacji, a terminal wydrukuje potwierdzenie.

    5. Oderwij potwierdzenie transakcji i naciśnij Ok.

    6.  Zapytaj klienta, czy chce otrzymać potwierdzenie transakcji. Naciśnij Ok, aby je wydrukować lub Kasuj, żeby zakończyć transakcję bez drukowania kopii.

   • 1.  Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “SPRZEDAŻ”.

    2. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    3. Poproś, by klient zbliżył kartę lub inne urządzenie płatnicze do czytnika. Terminal wyda dźwięk potwierdzający skuteczny odbiór danych.

   • 1.  Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “SPRZEDAŻ”.

    2.  Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    3.  Wprowadź numer karty, datę ważności oraz kod CVV2, zatwierdzając je kolejno klawiszem Ok.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “ZWROT”.

    2. Wprowadź kwotę zwrotu i naciśnij Ok.

    3.  Poproś klienta, aby wprowadził kartę do czytnika. Gdy transakcja zostanie zaakceptowana, terminal wydrukuje paragon, na którym posiadacz karty powinien złożyć podpis.

    4.  Sprawdź, czy podpis na karcie jest zgodny z podpisem na potwierdzeniu transakcji. Zachowaj wydruk.

    5. Naciśnij Ok, żeby wydrukować potwierdzenie transakcji dla klienta.

   • 1.  Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “PACZKA”.

    2.  Wybierz opcję “WYSYŁKA”. Na ekranie zostaną wyświetlone kolejno: łączna wartość transakcji sprzedaży i zwrotów. Następnie terminal wydrukuje podsumowanie paczki.

  • Transakcja sprzedaży

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “SPRZEDAŻ”.

    2. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    3. Poproś klienta, by wprowadził kartę do czytnika, wpisał kod PIN i zatwierdził płatność, wciskając klawisz Ok.

    4. Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana, wyświetli się kod autoryzacji, a terminal wydrukuje potwierdzenie.

    5. Oderwij potwierdzenie transakcji i naciśnij Ok.

    6. Zapytaj klienta, czy chce otrzymać potwierdzenie transakcji. Naciśnij Ok, aby je wydrukować lub Kasuj, żeby zakończyć transakcję bez drukowania kopii.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “SPRZEDAŻ”.

    2. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    3. Poproś, by klient zbliżył kartę lub inne urządzenie płatnicze do czytnika. Terminal wyda dźwięk potwierdzający skuteczny odbiór danych.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “SPRZEDAŻ”.

    2. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    3. Wprowadź numer karty, datę ważności oraz kod CVV2, zatwierdzając je kolejno klawiszem Ok.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “ZWROT”.

    2. Wprowadź kwotę zwrotu i naciśnij Ok.

    3. Poproś klienta, aby wprowadził kartę do czytnika. Gdy transakcja zostanie zaakceptowana, terminal wydrukuje paragon, na którym posiadacz karty powinien złożyć podpis.

    4. Sprawdź, czy podpis na karcie jest zgodny z podpisem na potwierdzeniu transakcji. Zachowaj wydruk.

    5. Naciśnij Ok, żeby wydrukować potwierdzenie transakcji dla klienta.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “PACZKA”.

    2. Wybierz opcję “WYSYŁKA”. Na ekranie zostaną wyświetlone kolejno: łączna wartość transakcji sprzedaży i zwrotów. Następnie terminal wydrukuje podsumowanie paczki.

   • Aby zmienić sposób łączności terminala na Bluetooth, WiFi lub GPRS, wykonaj następujące czynności:

    1. Naciśnij klawisz Menu. Wybierz opcję “TERMINAL”, następnie opcję “Konfiguracja” i opcję “Zmień”.

    2. Wybierz sposób łączności, z którego chcesz korzystać. Terminal podejmie próbę nawiązania połączenia. Ikona w lewym górnym rogu wyświetlacza zmieni się w zależności od wybranego sposobu łączności.

    Jeżeli terminal nie będzie mógł nawiązać połączenia w wybrany przez Ciebie sposób, wykonaj kroki opisane w dalszej części instrukcji.

    GPRS

    Dostępne są 3 sposoby konfiguracji sieci GPRS:

    • Smart roaming (Smart) - terminal sam wybiera sieć z najlepszym sygnałem

    • Auto - karta SIM podyktuje wybór sieci

    • Ręczny - pozwala na wybór z listy jednej z dostępnych sieci

    W celu konfiguracji sieci należy wykonać następujące kroki:

    1. Naciśnij klawisz Menu, wybierz opcję “TERMINAL” i następnie “Konfiguracja”. Naciśnij “Zmień”.

    2. Wciśnij Ok, gdy na ekranie wyświetli się napis “Wprowadź numer profilu”.

    3. Terminal wyświetli aktualne ustawienia łączności.

    4. Naciśnij Zmień, aby wybrać pomiędzy trybami: Smart, Auto i Ręcznym wyborem sieci.

    5. Dla wszystkich trybów wyboru sieci dostępna jest zarówno sieć GPRS (2G), jak i 3G.

    6. W przypadku ręcznego wyboru sieci lista dostępnych sieci zostanie wyświetlona na ekranie terminala. Zatwierdź wybraną sieć, wciskając Ok.

    Bluetooth

    Ważne! Aby połączenie Bluetooth funkcjonowało prawidłowo, do bazy terminala musi być wpięty kabel Ethernet (internet) lub PSTN (telefoniczny). Jeśli połączenie odbywa się przez kabel PSTN, może być konieczna zmiana ustawień terminala, którą opisujemy w kolejnych krokach.

    1. Naciśnij klawisz Menu, wybierz opcję “TERMINAL” i następnie “Konfiguracja”. Naciśnij “Zmień”.

    2. Wybierz Bluetooth z listy.

    3. Wciśnij Ok, gdy na ekranie wyświetli się napis “Wprowadź numer profilu”, a następnie wybierz sposób wybierania numeru: Tonowo lub Impulsowo.

    4. Na kolejnych ekranach możesz ustawić Prefix oraz Głuche wybieranie linii, jeżeli jest taka konieczność

    (przy standardowych ustawieniach linii telefonicznej w obu przypadkach wciśnij Nie). 

    5. Umieść terminal na bazie Bluetooth i wybierz opcję “Paruj z bazą”. Następnie  naciskaj Anuluj, aż powrócisz do głównego Menu.

    WiFi

    1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję “TERMINAL”, a następnie “Konfiguracja” i wciśnij Ok.

    2. Wybierz “WIFI”.

    3. Wybierz “Sieci WIFI” następnie “Nowa Sieć” oraz “Automatyczna”.

    4. Terminal wyszuka, a następnie wyświetli listę dostępnych sieci WiFi.

    5. Wybierz sieć z listy dostępnych. Następnie wybierz rodzaj zabezpieczenia sieci: “Standardowe” lub “Enterprise” oraz wpisz hasło do sieci WiFi.

    Korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym, używaj specjalnego rysika, który jest umieszczony pod spodem po lewej stronie terminala.

  • 1. Wpisz kwotę transakcji na terminalu i naciśnij zielony przycisk Ok

   2. Aby wybrać BLIK jako metodę płatności, naciśnij żółty przycisk Kasuj na terminalu lub poproś klienta, by zrobił to na PIN padzie.

   3. Poproś klienta, aby wygenerował na swoim urządzeniu mobilnym sześciocyfrowy kod BLIK.

   4. Wpisz ten kod na terminalu lub poproś, by klient zrobił to na PIN padzie. Zatwierdź wybór, wciskając zielony przycisk Ok lub poproś, by zrobił to klient.

   5. Jeżeli kod BLIK zostanie wpisany poprawnie, na urządzeniu mobilnym klienta wyświetli się powiadomienie.

   6. Poproś klienta, aby zatwierdził transakcję na swoim urządzeniu. Informacja o zatwierdzeniu transakcji zostanie przekazana na terminal.

   7. Terminal wydrukuje potwierdzenie, tak jak odbywa się to przy transakcji kartowej.

   • 1. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    2. Poproś, by klient zbliżył kartę lub inne urządzenie płatnicze do czytnika zbliżeniowego. Terminal wyda dźwięk potwierdzający transakcję lub wyświetli prośbę o wprowadzenie kodu PIN. W przypadku prośby o PIN, poproś klienta, by wpisał kod PIN i zatwierdził płatność, wciskając klawisz Ok.

    3. Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana, wyświetli się kod autoryzacji, a terminal wydrukuje potwierdzenie.

    4. Oderwij potwierdzenie transakcji i naciśnij Ok.

    5. Zapytaj klienta, czy chce otrzymać potwierdzenie transakcji. Naciśnij Ok, aby je wydrukować, lub Kasuj, żeby zakończyć transakcję bez drukowania kopii.

   • 1. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    2. Poproś klienta, by wprowadził kartę do czytnika, wpisał kod PIN i zatwierdził płatność, wciskając klawisz Ok.

    3. Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana, wyświetli się kod autoryzacji, a terminal wydrukuje potwierdzenie.

    4. Oderwij potwierdzenie transakcji i naciśnij Ok.

    5. Zapytaj klienta, czy chce otrzymać potwierdzenie transakcji. Naciśnij Ok, aby je wydrukować, lub Kasuj, żeby zakończyć transakcję bez drukowania kopii.

   • 1. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    2. Wprowadź numer karty, datę ważności oraz kod CVV2, zatwierdzając je kolejno klawiszem Ok.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i – używając klawiszy nawigacyjnych – wybierz opcję „ZWROT”.

    2. Wprowadź kwotę zwrotu i naciśnij Ok.

    3. Poproś klienta, aby wprowadził kartę do czytnika. Gdy transakcja zostanie zaakceptowana, terminal wydrukuje paragon.

    4. W razie koniecznosci uzyskaj podpis posiadacza karty i sprawdz czy jest on zgodny z podpisem na karcie. Zachowaj wydruk.

    5. Naciśnij Ok, żeby wydrukować potwierdzenie transakcji dla klienta.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i – używając klawiszy nawigacyjnych – wybierz opcję „PACZKA”.

    2. Wybierz opcję „WYSYŁKA”. Na ekranie zostaną wyświetlone kolejno łączna wartość transakcji sprzedaży i zwrotów. Następnie terminal wydrukuje podsumowanie paczki.

   • 1. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    2. Poproś klienta, by wprowadził kartę do czytnika, wpisał kod PIN i zatwierdził płatność, wciskając klawisz Ok.

    3. Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana, wyświetli się kod autoryzacji, a terminal wydrukuje potwierdzenie.

    4. Oderwij potwierdzenie transakcji i naciśnij Ok.

    5. Zapytaj klienta, czy chce otrzymać potwierdzenie transakcji. Naciśnij Ok, aby je wydrukować lub Kasuj, żeby zakończyć transakcję bez drukowania kopii.

   • 1. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    2. Poproś, by klient zbliżył kartę lub inne urządzenie płatnicze do czytnika zbliżeniowego. Terminal wyda dźwięk potwierdzający transakcję lub wyświetli prośbę o wprowadzenie kodu PIN. W przypadku prośby o PIN, poproś klienta, by wpisał kod PIN i zatwierdził płatność, wciskając klawisz Ok.

    3. Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana, wyświetli się kod autoryzacji, a terminal wydrukuje potwierdzenie.

    4. Oderwij potwierdzenie transakcji i naciśnij Ok.

    5. Zapytaj klienta, czy chce otrzymać potwierdzenie transakcji. Naciśnij Ok, aby je wydrukować, lub Kasuj, żeby zakończyć transakcję bez drukowania kopii.

   • 1. Wprowadź kwotę sprzedaży i naciśnij Ok.

    2. Wprowadź numer karty, datę ważności oraz kod CVV2, zatwierdzając je kolejno klawiszem Ok.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i – używając klawiszy nawigacyjnych – wybierz opcję „ZWROT”.

    2. Wprowadź kwotę zwrotu i naciśnij Ok.

    3. Poproś klienta, aby wprowadził kartę do czytnika. Gdy transakcja zostanie zaakceptowana, terminal wydrukuje paragon.

    4. W razie koniecznosci uzyskaj podpis posiadacza karty i sprawdz czy jest on zgodny z podpisem na karcie. Zachowaj wydruk.

    5. Naciśnij Ok, żeby wydrukować potwierdzenie transakcji dla klienta.

   • 1. Naciśnij klawisz Menu i – używając klawiszy nawigacyjnych – wybierz opcję „PACZKA”.

    2. Wybierz opcję “WYSYŁKA”. Na ekranie zostaną wyświetlone kolejno: łączna wartość transakcji sprzedaży i zwrotów. Następnie terminal wydrukuje podsumowanie paczki.

   • Sieć 3G można skonfigurować na 3 sposoby:

    • Smart roaming (Smart) – terminal sam wybiera sieć z najlepszym sygnałem

    • Auto – karta SIM podyktuje wybór sieci

    • Ręczny – pozwala na wybór jednej sieci z listy dostępnych sieci.

    Aby skonfigurować sieć, wykonaj następujące kroki:

    1. Naciśnij klawisz Menu, wybierz opcję „TERMINAL” i następnie „Konfiguracja”. Naciśnij „Zmień”.

    2. Gdy na ekranie wyświetli się napis „Wprowadź numer profilu”, wciśnij Ok.

    3. Terminal wyświetli aktualne ustawienia łączności. Jeśli chcesz je zmienić, naciśnij „Zmień”.

    4. Wybierz pomiędzy trybami Smart, Auto i Ręcznym wyborem sieci.

    5. Dla wszystkich trybów wyboru sieci dostępna jest zarówno sieć GPRS (2G), jak i 3G.

    6. W przypadku ręcznego wyboru sieci lista dostępnych sieci zostanie wyświetlona na ekranie terminala. Zatwierdź wybraną sieć, wciskając Ok.

  • 1. Wpisz kwotę transakcji na terminalu i naciśnij zielony przycisk Enter

   2. Aby wybrać BLIK jako metodę płatności, naciśnij żółty przycisk Kasuj na terminalu lub poproś klienta, by zrobił to na PIN padzie.

   3. Poproś klienta, aby wygenerował na swoim urządzeniu mobilnym sześciocyfrowy kod BLIK.

   4. Wpisz ten kod na terminalu lub poproś, by klient zrobił to na PIN padzie. Zatwierdź wybór, wciskając zielony przycisk Enter lub poproś, by zrobił to klient.

   5. Jeżeli kod BLIK zostanie wpisany poprawnie, na urządzeniu mobilnym klienta wyświetli się powiadomienie.

   6. Poproś klienta, aby zatwierdził transakcję na swoim urządzeniu. Informacja o zatwierdzeniu transakcji zostanie przekazana na terminal.

   7. Terminal wydrukuje potwierdzenie, tak jak odbywa się to przy transakcji kartowej.

   Dodatkowe informacje dotyczące transakcji BLIK

   W przypadku transakcji BLIK transakcje zwrotu są niedostępne. Wykonane transakcje można jedynie anulować. Można to zrobić tylko w tej samej dobie, w której przeprowadzono daną transakcję: do godziny 24.00 i do momentu wysłania paczki na koniec dnia.

   Transakcje BLIK będą widoczne w odrębnej sekcji na podsumowaniu, które drukuje się z terminala po wysyłce paczki.

   Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczeń transakcji BLIK na terminalach ELAVON należy kierować do firmy T-Pay (KIP S.A.), dzwoniąc pod numer +48 61 668 27 78 lub pisząc pod adresem email: info@tpay.com.

 • Ważne rzeczy, które należy sprawdzić przed instalacją terminala

  Aby instalacja Twojego terminala przebiegła sprawnie i bezproblemowo, upewnij się, że wszystkie niezbędne wymagania techniczne są spełnione.

  Zapoznaj się z poniższymi listami kontrolnymi dotyczącymi terminala i połączenia internetowego.

  Jeżeli nie jesteś w stanie potwierdzić, czy wszystkie wymagania techniczne będą spełnione przed instalacją terminala, pilnie skontaktuj się z nami.

  Wymogi dotyczące terminala

  Sprawdź, czy środowisko, w którym będziesz korzystać z terminala, spełnia wszystkie warunki konieczne do tego, aby instalacja przebiegła pomyślnie. Aby to zrobić, znajdź w poniższej tabeli model zamówionego terminala i jeśli poszczególne wymogi będą spełnione, zaznacz pole odnoszące się do każdego z nich.

  Jeśli chodzi o sprawdzenie wymagań dotyczących łączności terminala, nie trzeba zaznaczać wszystkich pól. Wystarczy zaznaczyć tylko te, które dotyczą głównego sposobu łączności, wybranego przez Ciebie.

  Rodzaj terminala

  Wymogi techniczne

  Ingenico DESK 5000 i DESK 3500

  Terminale stacjonarne, w tym terminale dostępne w zestawie z zewnętrznym PIN padem i umożliwiające integrację

  • Gniazdko elektryczne w odległości 2 metrów od miejsca, w którym będzie znajdował się termina
  • W przypadku połączenia przez internet: gniazdko internetowe (RJ45) w odległości 2 metrów od miejsca, w którym będzie znajdował się terminal.
  • W przypadku łączności 3G/GPRS: jeśli sygnał sieci komórkowej w miejscu instalacji terminala jest zakłócony lub bardzo słaby, rozważ wybór terminala o innym sposobie łączności.
  • W przypadku integracji terminala z kasą przez USB lub port szeregowy: jeden dostępny port USB lub port szeregowy w kasie.

  Ingenico MOVE 5000 i MOVE 3500

  Terminale mobilne umożliwiające przyjmowanie płatności w ruchu

  • Gniazdko elektryczne w odległości 2 metrów od miejsca, w którym będzie znajdował się terminal
  • W przypadku łączności Bluetooth przez internet: gniazdo internetowe ( RJ45) w odległości 2 metrów od miejsca, w którym będzie znajdował się terminal.
  • W przypadku łączności 3G/GPRS: jeśli sygnał sieci komórkowej w miejscu instalacji terminala jest zakłócony lub bardzo słaby, rozważ wybór terminala o innym sposobie łączności.
  • W przypadku łączności Wi-Fi: sieć o częstotliwości 2.4 GHZ, niedostępna do użytku publicznego.
  • Dla sieci domowych Wi-Fi/małych firm – szyfrowanie WPA/WPA2.
  • Dla sieci przemysłowych/zarządzanych sieci Wi-Fi – uwierzytelnianie metodą EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP v0 do serwera RADIUS. Standardowy proces logowania za pomocą Loginu/Hasła na serwer RADIUS bez internetowej strony logowania.

  PIN pad Ingenico LANE 3000

  Zewnętrzny PIN pad zintegrowany z systemem kasowym

  • Dodatkowy port USB w kasie (urządzeniu kasowym) służący do zasilania.
  • W przypadku połączenia z internetem: port internetowy w odległości 2 metrów od miejsca, w którym będzie znajdował się terminal.
  • Do udostępniania połączenia internetowego przez kasę: odpowiedni adapter USB/Ethernet

  Poynt 5 i P61B 

  Terminale przenośne najnowszej generacji

  • W przypadku połączenia przez internet: gniazdo internetowe w odległości 2 m od miejsca, w którym będzie znajdował się terminal, oraz szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 5mb do ściągania i 2mb do wysyłania danych.
  • W przypadku połączenia GPRS: prędkość internetu wynosząca minimum 5mb do ściągania i 2mb do wysyłania danych. Karta SIM zostanie dostarczona.
  • W przypadku połączenia Wi-Fi: sieć musi być chroniona hasłem, niedostępna do użytku publicznego oraz korzystać ze standardu 802.11 a / b / g / n i dwukanałowej transmisji danych 2,4, 5 GHz.

  Wymogi dotyczące połączenia internetowego

  Gdy przesyłanie danych odbywa się przez internet, dane są wysyłane na adres IP (Internet Protocol) oraz do specjalnego portu. Skontaktuj się z dostawcą internetu, aby potwierdzić, czy porty i niezbędne adresy IP wskazane poniżej i na kolejnej stronie, w tabeli, są odblokowane.

  Jeśli korzystasz z DHCP

  Upewnij się, że z routera/serwera DHCP przechodzą poprawne adresy DNS1 i DNS2. Zaleca się ustawienie DNS1 i DNS2.

  Jeśli korzystasz ze Statycznego IP

  Przygotuj następujące informacje:

  • adres Statycznego IP
  • brama sieciowa IP (IP Gateway)
  • dane podsieci
  • adres DNS

  Potrzebujesz dwóch adresów DNS. Jeżeli nie znasz drugiego adresu DNS, możesz skorzystać z publicznego DNS.

  Zapora (firewall) powinna być tak skonfigurowana, aby zachować dostęp po adresie DNS. Jeśli do konfiguracji firewalla jest wymagany adres MAC, można go podać podczas instalacji.

  W przypadku integracji Smartlink

  Kasa i terminal muszą komunikować się przez 6 różnych portów (wymienionych w tabeli na następnej stronie). Sprawdź, czy nie są one blokowane przez reguły zapory sieciowej lub jakiekolwiek oprogramowanie zabezpieczające i antywirusowe wykorzystywane przez system kasowy.

  Terminale Ingenico DESK i MOVE – aplikacje obowiązkowe

  Aplikacja

  DNS

  Adres IP

  Port

  TMS Ingenico

  INGeTMS.elavon.com

  193.155.119.53

  195.245.90.103

  4001

  Autoryzacja/Paczka

  ipconex.elavon.com

  195.245.90.61

  193.155.119.61

  7601

  Terminale Poynt 5 i P61B - aplikacje obowiązkowe

  Aplikacja

  DNS

  Adres IP

  Port

  Poynt HQ

  https://eu.poynt.net

  https://fouroneone.poynt.net

  https://services-eu.poynt.net

  https://vt-eu.poynt.net

  wss://pcm-eu.poynt.net

  https://eu.poynt.net

  https://mothership-eu.poynt.net

  https://billing-eu.poynt.net

  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com

  443

  Aplikacje konfigurowalne (jeśli dotyczy)

  Aplikacja

  DNS

  Adres IP

  Port

  Doładowania GSM

  N/A

  195.245.90.61

  7501

  ELAVON BLIK

  transaction.pmg.elavongateway.com

  Zmienny

  443

  BLIK via T-Pay

  N/A

  193.27.199.75

  30100 oraz 30101

  Integracja Smartlink

  Drukowanie

  Wywoływane przez terminal

  Port

  5187

  Transakcja

  Wywoływane przez kasę

  Port

  5188

  Sprawdzanie statusu terminala

  Wywoływane przez kasę

  Port

  5189

  Interakcje użytkownika

  Wywoływane przez terminal

  Port

  5190

  Wysyłka paczki

  Wywoływane przez kasę

  Port

  5191

  Wysyłka paczki doładowań GSM 

  Wywoływane przez kasę

  Port

  5192

  Integracja FROB (Protokół ECR-EFT)

  Aplikacja

  DNS

  Adres IP

  Port

  Wszystkie

  Wywoływane przez kasę lub terminal

  Port

  5002 • Kasa

  Model kasy

  Terminal

  Model terminala Elavon

  Novitus


  Mała Online


  Nano


  Nano II


  Sento Online


  Ingenico


  LAN: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000 
  USB: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000


  LAN: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000 
  USB: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000


  LAN: Lane 3000, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000 
  USB: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000


  LAN: Lane 3000, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000 
  USB: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000


  Elzab


  K10 Online


  Mini Online


  Mini LT Online


  Jota Online


  K1


  Ingenico


  LAN: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000


  LAN: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000


  LAN: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000


  LAN: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000


  LAN: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000


  POSNet


  Fawag (wersja 1.02)


  Ergo (wersja 1.02)
  z modulem Multiport ex Wifi


  Bingo


  Mobile


  Revo


  Neo


  Ingenico


  LAN: Desk 3500, Desk 5000
  Wi-Fi: Move 5000


  LAN: Desk 3500, Desk 5000
  Wi-Fi: Move 5000


  LAN: Desk 3500, Desk 5000
  Wi-Fi: Move 5000


  LAN: Desk 3500, Desk 5000
  Wi-Fi: Move 5000


  LAN: Desk 3500, Desk 5000
  Wi-Fi: Move 5000


  LAN: Desk 3500, Desk 5000
  Wi-Fi: Move 5000


  Emar

  Emar Online

  Ingenico

  LAN: Desk 3500, Desk 5000

  Enova

  Enova 365 Online

  Ingenico

  LAN: Desk 3500, Desk 5000

  Datecs

  WP-25 Online

  WP-50 Online

  WP-500 Online

  Ingenico

  Serial: Desk 3500, Desk 5000

  Farex/Edata

  Pro 600

  Ingenico

  Serial: Desk 3500, Desk 5000

  Aclas

  KOS Online


  Kobra Online

  Ingenico

  LAN:  Desk 3500, Desk 5000

  RS232: Desk 3500, Desk 5000

  Wi-Fi: Move 5000


  LAN:  Desk 3500, Desk 5000

  RS232: Desk 3500, Desk 5000

  Wi-Fi: Move 5000

  Vado

  Flow

  Ingenico

  LAN: Lane 3000, Desk 3500, Desk 5000 
  Wi-Fi: Move 5000

  Public
  Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro.
  Elavon Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

   

Jesteś już naszym
klientem?

Zadzwoń do naszego Biura Obsługi Klienta

 Zadzwoń: 22 306 03 16

lub wypełnij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy

 

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Zadzwoń: 22 306 40 57

lub dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

Poznaj nasze terminale