Instrukcje obsługi

Dynamiczne przeliczanie walut

Dynamiczne przeliczanie walut (DCC - Dynamic Currency Conversion) to usługa, która umożliwia posiadaczom kart Visa® i Mastercard® wybór pomiędzy zapłatą we własnej walucie, a zapłatą w walucie kraju, który odwiedzają.

Usługa Dynamicznego Przeliczania Walut (DCC)

Zaoferuj swoim zagranicznym klientom możliwość płacenia we własnej walucie.  Twoi klienci już̇ w momencie przetwarzania transakcji wiedzą, ile dokładnie zapłacą̨ w swojej walucie. Widzą kwotę w PLN, kurs przeliczenia oraz kwotę w swojej walucie. Robiąc zakupy w Twoim punkcie, zyskują poczucie komfortu, a po powrocie do domu łatwiej im jest analizować i rozliczać wydatki.

Elavon obsługuje cały proces przeliczenia: od bezpośrednich kursów wymiany i przetwarzania transakcji, aż po końcowe uzgodnienie, rozliczenie i wsparcie. 

Akceptacja DCC oznacza, że posiadacz karty akceptuje dzisiejszy kurs wymiany Elavon, w tym prowizję i zna ostateczną cenę już w momencie zakupu, która jest wyświetlana na terminalu płatniczym i na potwierdzeniach transakcji.

Odrzucenie transakcji DCC oznacza, że bank posiadacza karty przeliczy transakcję w późniejszym terminie przy zastosowaniu kursu wymiany oraz prowizji i innych opłat. Posiadacz karty może nie znać tej ostatecznej kwoty, dopóki nie zobaczy swojego zestawienia transakcji.

Aktualizacja DCC - 2020 r.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących transakcji DCC oraz wymogów przepisów UE wchodzących w życie 19 kwietnia 2020 r.

 • Transakcje DCC to inaczej dynamiczne przeliczenie walut.

  Usługi DCC umożliwiają zagranicznym klientom posiadającym karty Mastercard, VISA i Diners płatność w walucie karty. Organizacje Kartowe wdrożyły kilka określonych zasad dotyczących informacji, które należy przedstawić klientowi, zanim podejmie decyzję o akceptacji bądź odrzucaniu transakcji DCC oraz informacji, które muszą być zawarte na potwierdzeniu klienta.

 • Nowe przepisy unijne wymagają, aby podczas transakcji DCC przy użyciu kart wydanych na obszarze EOG* realizowanych przez sprzedawcę z EOG, wyświetlana była procentowa marża powyżej stopy Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Dzięki temu użytkownicy kart będą widzieć dodatkową kwotę (wyrażoną w procentach), jaką muszą zapłacić za przeliczenie waluty w porównaniu do kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

  Jeśli więc waluta sprzedawcy i użytkownika karty pochodzi z obszaru EOG, wszyscy użytkownicy karty, którzy chcą wykonać płatność za pomocą karty wydanej w innej walucie niż waluta rozliczeniowa sprzedawcy, będą na ekranach terminali widzieć wartość procentową transakcji powyżej kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

  Dodatkowo informacje te będą widoczne na potwierdzeniu transakcji, tak aby użytkownik karty mógł wrócić do nich w przyszłości.

 • Zmiany te wprowadzane są w celu spełnienia wymogów regulacji Europejskiego Banku Centralnego. Przepisy unijne wprowadzają określone opłaty za płatności transgraniczne w UE oraz opłaty za przeliczanie walut („CBPR2”). 19 marca 2019 r. Parlament Europejski i Rada Europejska zatwierdziła Rozporządzenie 2019/518 w sprawie wybranych opłat w płatnościach transgranicznych w Unii oraz opłat za przeliczenie walut. UE wprowadziła dodatkowe wymogi w zakresie przejrzystości opłat za przeliczanie walut.

  Wymogi te będą realizowane poprzez obowiązkowe wyświetlanie procentowej marży dla wszystkich opłat za przeliczanie waluty powyżej ostatniego dostępnego kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego: Rozporządzenie CBPR2 wymaga między innymi, aby sprzedawcy świadczący usługi w zakresie transakcji DCC realizowanych w punkcie sprzedaży dostarczali użytkownikom karty dodatkowe informacje dotyczące opłat za takie usługi jeszcze przed rozpoczęciem transakcji płatniczej.

  Dwie ważne zasady realizacji usług DCC obejmują:

  1. Należy pokazać klientowi, jak akceptować bądź odrzucać transakcję DCC, tzn. klient musi wyraźnie wiedzieć, który przycisk na terminalu lub klawiaturze ma nacisnąć.
  2. Klient nie może akceptować lub odrzucać transakcji DCC, mając do wyboru wyłącznie przycisk „Tak/Nie” lub „Zielony/czerwony”.

   

  Ekran transakcji DCC, który widzi klient powinien zawierać następujące elementy:

  1. Lokalna kwota i waluta
  2. Kwota i waluta transakcji DCC
  3. Kurs wymiany
  4. Procentową marżę należy wyświetlić bezpośrednio pod wierszem kursu wymiany
  5. Jasne sformułowanie, np. „Wybierz walutę”
  6. Jasny sposób umożliwiający klientowi akceptację lub odrzucenie transakcji DCC

   

  Łączne opłaty z tytułu transakcji DCC powinny być wyrażone jako procentowa marża powyżej ostatniego dostępnego kursu wymiany EBC (marża).

 • Terminale POS oferowane przez firmę Elavon automatycznie identyfikują sytuacje, w których waluta karty oraz lokalna waluta należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i odpowiednio dostosują wyświetlacz terminali oraz ekran potwierdzenia transakcji.

  W przypadku urządzeń udostępnionych przez stronę trzecią należy bezpośrednio skontaktować się ze swoim dostawcą w celu uzyskania informacji o terminie wprowadzenia modyfikacji. Należy pamiętać, że firma Elavon przekazała wszystkim swoim partnerom narzędzia wymagane do aktualizacji narzędzi.

 • W przypadku terminali obsługujących kolory oraz wyposażonych w ekrany dotykowe zalecamy, aby wybór na ekranie był dokonywany poprzez wybranie jednej z flag.

  Obecnie marża Elavon wyświetlana jest na ekranie w następujący sposób:

  Od 19 kwietnia 2020 r, jeśli waluta sprzedawcy i użytkownika karty pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), marża powyżej kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego będzie wyświetlana w następujący sposób:

  Jeśli terminal jest wyposażony w przyciski pod ekranem wyboru waluty, wówczas przyciski te należy wykorzystać jako przyciski dające klientowi możliwość wyboru.

  Obecnie marża Elavon wyświetlana jest na ekranie w następujący sposób:

  Od 19 kwietnia 2020 r, jeśli waluta sprzedawcy i użytkownika karty pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), marża powyżej kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego będzie wyświetlana w następujący sposób:

  Jeśli na terminalu nie ma przycisków pod ekranem wyboru waluty, wówczas zalecamy, aby wykorzystać przyciski nr 1 i 2 (1 w celu odrzucenia transakcji DCC, a 2 w celu jej akceptacji).

  Obecnie marża Elavon wyświetlana jest na ekranie w następujący sposób:

  Od 19 kwietnia 2020 r, jeśli waluta sprzedawcy i użytkownika karty pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), marża powyżej kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego będzie wyświetlana w następujący sposób:

 • Obecnie na potwierdzeniu transakcji obowiązująca stopa marży Elavon wyświetlana jest w następujący sposób:

  Od 19 kwietnia 2020 r. w przypadku każdej transakcji DCC realizowanej za pomocą karty wydanej w EOG oraz z walutą DCC z obszaru EOG, marża powyżej kursu EBC będzie wyświetlana w następujący sposób:

 • Mamy dobrą wiadomość - nie muszą Państwo podejmować żadnych działań.Elavon automatycznie wprowadzi zmiany na terminalu w celu spełnienia wymogów regulacyjnych. Jeśli jednak terminal POS jest zintegrowany z kasą, konieczne może być wykonanie określonych prac programistycznych przez dostawcę rozwiązania ePOS w celu dostosowania do tej zmiany. Zalecamy więc kontakt z dostawcą rozwiązania ePOS w celu przeprowadzenia prac programistycznych po Państwa stronie.

 • Procentową marżę za transakcje DCC powyżej kursu EBC należy wyświetlać klientom od 19 kwietnia 2020 r.

 • Nie. Procentowa marża za transakcje DCC powyżej kursu EBC będzie wyświetlana wyłącznie w celach porównawczych. Nie spowoduje to żadnych zmian w opłatach uiszczanych przez klientów (użytkowników karty).

 • Jeśli terminal POS udostępniony został przez Elavon, rabat DCC zostanie na tym samym poziomie co dotychczas. W przypadku terminali dostarczonych przez stronę trzecią oraz jeśli taki dostawca nie uzyska zgodności regulacyjnej przed 19 kwietnia 2020 r. rabat DCC może zostać obniżony o 55%.

  Będzie to wynikało z usunięcia walut EOG, ponieważ w przypadku terminala niespełniającego wymogów regulacyjnych Elavon automatycznie przestanie przetwarzać transakcje DCC w walutach EOG. Zalecamy zatem skontaktować się ze swoim zewnętrznym dostawcą terminali, tak aby mieć pewność, że wprowadzenie zmian nastąpi przed 19 kwietnia 2020 r. Firma Elavon przekazała wszystkim swoim partnerom narzędzia wymagane do aktualizacji posiadanych urządzeń.

 • Ta zmiana została wprowadzona przez Europejski Bank Centralny, więc nie ma możliwości rezygnacji z jej wdrożenia. Firma Elavon musi uzyskać pełną zgodność z opisanymi powyżej przepisami unijnymi. Chcemy zapewnić Państwa, że zmianie nie ulegnie stopa rabatu DCC ani inne powiązane opłaty za usługi DCC dostępne dla Państwa klientów (użytkowników karty).

*Kraje EOG: Bułgaria,Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Estonia,Strefa Euro, Węgry, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania

Najczęściej zadawane pytania

 • Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC) to usługa, która w momencie dokonywania transakcji daje zagranicznym klientom – posiadaczom kart Visa® lub Mastercard® – możliwość płatności w ich rodzimej walucie. 

 • Po wprowadzeniu kwoty transakcji w PLN i zagranicznej karty płatniczej terminal natychmiast zaproponuje usługe DCC: wyswietli kwotę sprzedaży w walucie karty klienta i kurs przeliczenia z danego dnia.

Jesteś już naszym klientem i potrzebujesz pomocy? 

Biuro Obsługi Klienta

22 306 03 16

Skontaktuj się z nami