Portal klienta

Oplaty - Jak czytać zestawienie transakcji z terminala płatniczego

Jeśli zastanawiasz się, jak poprawnie czytać sumaryczne zestawiania transakcji, skorzystaj z naszej pomocy. Na stronie opisaliśmy przykładowe zestawienie transakcji kartowych.

Pobierz przewodnik po zestawieniu transakcji

Pobierz przykładowe zestawienie transakcji

Twoje zestawienie transakcji – jak je zrozumieć? 

Jeśli jesteś posiadaczem terminala płatniczego, prawdopodobnie chcesz mieć wgląd to zestawień płatności. Poniżej udostępniamy przykładowe zestawienie transakcji. Sprawdź, jakie informacje udostępniamy w naszym raporcie.

Poniżej przedstawiliśmy kluczowe fragmenty zestawienia wraz z opisami.

Okres rozliczeniowy: Okres rozliczeniowy objęty niniejszym wyciągiem.

Numer Identyfikacyjny Akceptanta (MID): Twój unikalny numer identyfikacyjny w Elavon - podawany przez Ciebie przy każdej rozmowie telefonicznej.
Obciążenia: Kwota do zapłaty za dany miesiąc.

Podsumowanie: wyszczególnia składniki kwoty do zapłaty łącznie (wskazanej powyżej), w tym podsumowanie pobranych opłat.

Rabaty: Kwoty zwracane/refundowane w związku z przetwarzaniem określonych transakcji, na przykład Dynamicznego Przeliczania Walut (DCC).

Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC)

Potencjalne DCC: Liczba i wartość transakcji Klientów, które mogą zostać objęte DCC.

Faktyczne DCC: Liczba i wartość faktycznie przeliczonych transakcji z wykorzystaniem DCC.

Niewykorzystany rabat DCC: Potencjalny rabat, jaki mógłbyś uzyskać. Dowiedz się więcej o DCC

Udział transakcji DCC %: Należy śledzić ten wskaźnik w każdym miesiącu, ponieważ obrazuje on procent transakcji podlegających DCC, które zostały faktycznie przeliczone z wykorzystaniem DCC. Im wyższy procent, tym wyższy przychód Twojej firmy.

Zysk z rabatu / Stracony zysk z rabatu: Zysk z rabatu to przychód w kazdym mieisącu osiąganym w wyniku przeprowadzenia transakcji DCC, tj., przypadków, gdy Klient decyduje się na skorzystanie z DCC. Śledź informacje na temat straconego zysku z rabatu w każdym miesiącu, aby zminimalizować tę wratość poprzez oferowanie DCC Twoim Klientom w sposób kompletny, przejrzysty i zachęcający.

Prowizje kartowe: Wyszczególnienie wszystkich organizacji kartowych i rodzajów kart przetwarzanych w danym miesiącu. Opłaty dotyczą przetwarzania transakcji kartowych i różnią się w zależności od rodzaju karty i wartości transakcji.
Consumer Card (Karta Konsumencka): oznacza Kartę wydaną na rzecz Użytkownika, który zasadniczo może posługiwać się tą Kartą w celu pokrywania wydatków osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową albo niebędących wydatkami służbowymi.

Commercial Card: karta przeznaczona do wydatków służbowych lub związanych z prowadzona działalnością (Commercial Card), w tym karta korporacyjna (Corporate Card), karta typu Purchase (P-Card), karta paliwowa/flotowa (Fleet), przedpłacona karta biznesowa (Pre-Paid Commercial), karta biznesowa debetowa (Business Debit), karta biznesowa kredytowa (Business Credit), przedpłacone bony na posiłki (Prepaid Meal Vouchers), karty do płatności miedzy przedsiębiorcami (karty B2B).

DCI/Discover, Union Pay, JCB: w tym karty konsumenckie debetowe (Consumer Debit), karty konsumenckie kredytowe (Consumer Credit), karty biznesowe debetowe (Commercial Debit) i karty biznesowe kredytowe (Commercial Credit).

Jakie kraje wchodzą w skład EEA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gracja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Litwa, Lichtenstein, Łotwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

Kraje Non-EEA: kraje nieuwzględnione w powyższej liście.
Wszystkie karty wydane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA).

Wartość: Wartość transakcji dla każdego rodzaju kart.

Prowizja procentowa: Stawka procentowa naliczana od wartości transakcji w podziale na poszczególne rodzaje kart.

Prowizja kwotowa: Kwota pobierana za każdą "pozycję" objętą zestawieniem w walucie, w której prowadzone jest konto.

Prowizja łącznie: Opłata Merchant Service Charge (MSC) to prowizja z tytułu przetwarzania dla każdego rodzaju karty. Standard Bezpieczeństwa Danych w Branży Kart Płatniczych (Paymnet Card Security Standard - PCI DSS).

 

Opłata za preautoryzację: wynosi 0,08% kwoty preautoryzacji, nie mniej niż 0,01 EUR (lub jej ekwiwalentu w walucie rozliczeniowej Akceptanta) za preautoryzację.

Opłata za integralność przetwarzania jest stosowana do wszystkich zadań Autoryzacji (wyłączając preautoryzacje), które nie będą spełniały choćby jednego z następujących wymogów:

  • transakcja musi zostać rozliczona w ciągu 7 dni od czasu daty autoryzacji,
  • kwota i waluta Transakcji muszą być takie same jak te, które zostały podane dla Autoryzacji i/lub
  • Transakcja musi mieć nadany taki sam Trace ID jak podany dla originalnej Autoryzacji. Opłata za integralność Przetwarzania wynosi 0,25% wartości Transakcji, nie mniej niż 0,03 EUR (lub jej ekwiwalentu w walucie rozliczniowej Akceptanta) za Autoryzacje.

Opłata autoryzacyjna ustanowiona w Harmonogramie Opłat w sekcji "Opłaty dotyczące Autoryzacji" zależna od Auth APP #.

Dodatkowe obciążenie z tytułu Transakcje Wysokiego Ryzyka (L) określa Harmonogram Opłat. Transakcje Wysokiego Ryzyka (L) z dodatkowym obciążeniem obejmują:

Transakcje L SW SIG P - Transakcje Card Present przeprowadzone be zzastosowania Chip and PIN lub Contactless np. Transakcje, których Uwierzytelnienie wymaga odczytu paska magnetycznego, Transakcje wymagające podpisu Użytkownika na potwierdzeniu Transakcji; Transakcje wymagającewprowadzenie przez Użytkownika pełnego PAN (numer karty) lub Transakcje z nieokreśloną metodą Uwierzytelniania. 

Transakcje L DEL SUB - Transakcje przekazane do rozliczenia 2 dni później od dnia uzyskania kodu Autoryzacji.

Transakcje L CNP N3DS - Transakcje Card NOT Present przeprowadzone bez zastosowania 3DS np. Transakcja przeprowadzona z nieskutecznym 3DS, Transakcja, podczas której Użytkownik przekazuje Akceptantowi dane do Autoryzacji i Uwierzytelnienia telefonicznie.

Dzierżawa terminala: Miesięczna opłata z tytułu dzierżawy oraz bieżącego utrzymania Twoich terminali.

Standard Bezpieczeństwa Danych w Branży Kart Płatniczych (Payment Card Industry Data Security Standard – PCI DSS)

Co to jest PCI DSS?
Akceptując płatności kartą nasi klienci są zobowiązani stosować się do Payment Card Industry Data Security Standard (Standard Bezpieczeństwa Danych w Branży Kart Płatniczych) w celu zapewnienia, iż ich firmy utrzymują bezpieczne środowisko, w którym przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych. Po dokonaniu rejestracji i wypełnieniu kwestionariusza PCI DSS, w tym ewentualnie przeprowadzenia skanu kontrolnego, klienci otrzymują certyfikat zgodności.

Jak zapewnić zgodność ze standardami PCI?

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, należy zalogować się do portalu elavonsecuritymanager.com używając danych logowania przesłanych w wiadomości email od ”Security by Elavon”. Po rejestracji nasz portal przeprowadzi Cię, krok po kroku, przez proces zapewnienia zgodności.

Jaki jest termin na przeprowadzenie procesu zapewnienia zgodności?
Należy niezwłocznie uzyskać certyfikat zgodności z PCI dla firmy, aby uniknąć opłat tytułu braku zgodności, przy czym winno to nastąpić nie później niż w terminie 90 od daty aktywacji w systemie Elavon. W przypadku nieprzeprowadzenia procesu certyfikacji, ryzyko oszustwa na jakie narażona jest Twoja firma będzie wiązało się z comiesięcznymi opłatami za brak zgodności ze standardami PCI.

Jakie są korzyści z zapewnienia zgodności z PCI?

Zapewnienie zgodności pomaga generować faktyczne oszczędności oraz pewność, ze zarówno twoja firma jak i Twoi klienci są objęci zwiększoną ochroną przed niechcianymi przypadkami przestępstw kartowych, które mogą być kosztowne dla Twojej firmy i reputacji. Unikasz także opłaty z tytułu braku zgodności PCI, oszczędzając w ten sposób pieniądze firmy. Aby dowiedzieć się w jaki sposób możesz zapewnić zgodność z PCI, odwiedź naszą stronę www.elavon.pl/bezpieczenstwo.

Miesięczna opłata PCI
To opłata za uczestnictwo w programie Bezpieczeństwo PCI – Secured by Elavon. Składka obejmuje dostęp do portalu Secured by Elavon, pomoc w certyfikacji oraz również, co najbardziej istotne, zwolnienie z odpowiedzialności finansowej w przypadku wycieku danych do wskazanych kwot. 

  • Dla Klientów, którzy przeszli przez proces certyfikacji z Secured by Elavon – zwolnienie od odpowiedzialności finansowej do 280 000 zł.
  • Dla Klientów, którzy przeszli przez proces certyfikacji poza Secured by Elavon, ale opłacających składkę – zwolnienie od odpowiedzialności finansowej do 140 000 zł.
  • Dla Klientów, którzy nie przeszli przez proces certyfikacji, ale opłacających składkę – zwolnienie od odpowiedzialności finansowej do 28 000 zł.

Informacje o transakcjach: Wyszczególnienie wszystkich otrzymanych przez Elavon informacji o transakcjach (tzw. Paczki, ang. Batch) w danym Okresie Rozliczniowym.

Jesteś już naszym klientem i potrzebujesz pomocy? 

Biuro Obsługi Klienta

22 306 03 16

Skontaktuj się z nami