Najnowsze informacje

Obsługa transkacji płatniczych jest ściśle regulowaną branżą, ponieważ zajmuje się wrażliwymi, prywatnymi informacjami finansowymi. Przepisy te chronią wszystkie zaangażowane strony - posiadaczy kart, akceptantów, agentów rozliczeniowych i banki. Elavon pozostaje zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Naszym celem jest, abyś był świadomy tego, co dzieje się w branży. Poniżej znajdują się najnowsze wiadomości dla klientów.

Aktualności

No result found

Instrukcja dotycząca tymczasowego rozwiązania dla branży turystycznej i hotelarskiej

5 October 2020

Zgodność branży turystycznej i hotelarskiej ze ścisłą interpretacją regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących silnego uwierzytelniania klienta (SCA) w świetle dyrektywy w sprawie usług płatniczych 2 (PSD2) będzie możliwa tylko wtedy, gdy cały łańcuch dostawców zostanie wyposażony w możliwość obsługi transferu danych uwierzytelniających od punktu pierwszego kontaktu z użytkownikiem karty (rezerwacje poprzez bezpośrednie lub pośrednie kanały sprzedaży), aż do akceptanta transakcji (Państwa firmy).

Praktyczny przewodnik po dyrektywie PSD2 - Płatności internetowe

20 lutego 2020

Zalecamy rozpoczęcie przygotowań do uwierzytelniania poprzez wdrożenie najnowszej wersji silnej autentykacji zgodnej ze standardem bezpieczeństwa EMV. Warto skontaktować się z dostawcą usług bramki płatniczej w celu omówienia migracji do najnowszej wersji silnej autentykacji EMV, która stanie się szeroko dostępna w 2020 r.

Jesteś już naszym klientem i potrzebujesz pomocy? 

Biuro Obsługi Klienta

22 306 03 16

Skontaktuj się z nami